Kupnja nekretnina za strane državljane

Pod kojim uvjetima stranci mogu steći vlasništvo nad nekretninama u Republici Hrvatskoj

Nepremičnine Si21

Vijesti 18 min. čitanja

Kupnja nekretnina za strane državljane

Državljani EU, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz države članice Europske unije, stječete pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. u Republici Hrvatskoj, osim nekretnina na izuzetim područjima - poljoprivrednog zemljišta utvrđenog posebnim zakonom i za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa i uprave, uz napomenu da građani i pravne osobe iz Europske unije ne može steći poljoprivredno zemljište do 30. lipnja 2023.

Ako ste državljanin Švicarske Konfederacije, stječete pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj pod uvjetima koji vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. , osim nekretnina na izuzetim područjima - poljoprivrednih zemljišta, utvrđenih posebnim zakonom, a za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa, uz napomenu da prilikom podnošenja prijedloga za uknjižbu vlasništva nadležnom sudu u zemljišnom registru uz ostale dokumente priložiti i potvrdu o prijavi privremenog boravka.

Strani državljani izvan EU Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Švicarske konfederacije 

O suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja tu nekretninu namjerava otuđiti. nekretnine , ako ste državljanin države s kojom postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti u rubrici Podaci o uzajamnosti za stjecanje prava na nekretnine prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i država izvan Europske unije, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije.

Pisani zahtjev predajete neposredno u pisarnici ili šaljete poštom na adresu:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49 
10000 Zagreb.
 
Pisanom zahtjevu morate priložiti:

pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici

dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige

uvjerenje upravnog tijela nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (nalazi li se nekretnina u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom)

dokaz državljanstva (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako ste strana pravna osoba

ako vas zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici

ako niste odredili punomoćnika koji će vas zastupati, a nalazite se u inozemstvu, obvezni ste odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 
Ako budu potrebne u postupku i druge isprave, pozvat će vas da ih dostavite u primjerenom roku. 

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite li da dobijte novosti? Prijavite se na naš newsletter: