Predaj oglas

Predaj oglas

Prikaz oglasa za nekretnina moguća je za sve fizičke osobe koje prodaju, iznajmljuju, iznajmljuju ili kupuju nekretnine.
Jedna fizička osoba može predati samo jedan oglas za nekretninu besplatno.


Oglas je aktivan 60 dana od dana upisivanja na portalu bazanekretnina.com. Nakon 60 dana oglas nekretnine se automatski briše.

Podaci o nekretnini

m2

Prenesite fotografije nekretnine

Podaci o prodavatelju/iznajmljivaču