Što je pomorsko dobro?

Nepremičnine Si21

Vijesti 2 min. čitanja

Što je pomorsko dobro?

Pomorsko dobro predstavlja ključni pojam kada je riječ o zaštiti obalnih područja i održivom gospodarenju morskim resursima. Ono obuhvaća more, pripadajući obalni pojas i kopnene dijelove namijenjene općoj upotrebi.

Ova površina ima poseban status općeg dobra te se koristi sukladno svojoj prirodi i namjeni. Njegova važnost je nemjerljiva za Republiku Hrvatsku s obzirom na njezinu izrazitu obalnu duljinu te bogate resurse koje pruža.

Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), pomorsko dobro se definira kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku pod osobitom zaštitom. Ono obuhvaća unutarnje morske vode, teritorijalno more, dno i podzemlje tih voda te određeni dio kopna koji je namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim. Ovdje su uključeni elementi kao što su morska obala, luke, nasipi, hridi, plaže, te prirodna bogatstva kako u morskom području tako i ispod njega.

Bitno je istaknuti da se na pomorskom dobru ne može stjecati pravo vlasništva ili druga stvarna prava, niti se može obavljati pravni promet nekretninama. Ova mjera ima svrhu očuvanja resursa za buduće generacije te sprječavanja nekontrolirane eksploatacije.

Jedan od ključnih aspekata pomorskog dobra je određivanje granica. Morska obala, definirana kao dio pomorskog dobra koji se proteže od crte srednjih viših visokih voda, određuje granice morskog područja kojeg obuhvaća. Ovaj pojas kopna ograničen je zonom gdje valovi dopiru tijekom najjačih nevremena. Također, ovaj pojas služi za potrebe ribolova i drugih aktivnosti povezanih s morem.

Gospodarsko korištenje pomorskog dobra znači obavljanje gospodarskih djelatnosti uz ili bez korištenja postojećih građevina. To može uključivati gradnju novih objekata na pomorskom dobru. Pravo na gospodarsko korištenje dodjeljuje se putem koncesija fizičkim i pravnim osobama. Za djelatnosti koje ne isključuju opću upotrebu pomorskog dobra dodjeljuju se koncesijska odobrenja. Ovo omogućava održavanje ravnoteže između gospodarskog interesa i zaštite javnog dobra.

Upravljanje pomorskim dobrom obavlja Republika Hrvatska, bilo direktno ili putem regionalnih i lokalnih samoupravnih jedinica. Ova skrb osigurava očuvanje ekološke ravnoteže i održivo korištenje resursa.

Kako bi se nekretnina svrstala u kategoriju pomorskog dobra, mora ispunjavati određene uvjete. To uključuje smještaj uz more ili blizinu obalne crte, prepoznatljivu kulturu vezanu uz more kao plaža ili obala, te neuobičajen izgled obalne čestice. Nekretnina se također može smatrati pomorskim dobrom ako valovi dopiru tijekom najjačih nevremena ili je nastala nasipavanjem. Ovi kriteriji pomažu jasno odrediti što se smatra pomorskim dobrom u svrhu njegove zaštite i održivog korištenja.

U zaključku, pomorsko dobro predstavlja ključni resurs Republike Hrvatske koji zahtijeva pažljivo upravljanje i zaštitu. Kroz stroge zakonske regulative, prava na gospodarsko korištenje dodjeljuju se uzimajući u obzir opću dobrobit i očuvanje resursa za buduće generacije.

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite li da dobijte novosti? Prijavite se na naš newsletter: