ZAŠTO ANGAŽIRATI AGENCIJU ZA NEKRETNINE

Ovlašteni agent ima opsežno znanje o nekretninama

Nepremičnine Si21

Vijesti 4 min. čitanja

ZAŠTO ANGAŽIRATI AGENCIJU ZA NEKRETNINE

Ovlašteni agent ima opsežno znanje o nekretninama.

Kako bi agencija imala potrebno znanje i iskustvo za kupnju nekretnina, prvo mora biti licencirana, što znači da mora imati najmanje jednog stručnog agenta s položenim državnim stručnim ispitom za poslovanje nekretninama.

Ovlašteni agent ima opsežno znanje o nekretninama, tj. dobro se razumije u planiranje, katastar, zemljišne knjige, poreze, financije, kredite, građevinu, ugovorne odnose, pravne procedure, a vrlo često mora biti i dobar psiholog, pristojan, samouvjeren i stručan u svakom smislu.

Postoji nekoliko razloga zašto bi neko želio da angažira agenciju za nekretnine:

 1. Iskustvo i stručnost: Agencije za nekretnine imaju stručno osoblje koje je prošlo obuku i ima iskustvo u poslovanju sa nekretninama. Oni znaju kako da pomognu klijentima da pronađu pravu nekretninu ili da prodaju svoju nekretninu po najboljoj ceni.
 2. Vreme i trud: Pronalaženje nekretnine ili prodaja vaše postaje vrlo vremenski zahtevni proces. Angažovanjem agencije, vi možete da se fokusirate na svoje osnovne obaveze dok agencija radi na vašem slučaju.
 3. Konekcije i resursi: Agencije za nekretnine imaju širok spektar resursa i konekcija koje mogu da pomognu u procesu pronalaženja ili prodaje nekretnine. Oni takođe mogu da vam pomognu da pronađete stručnjake poput advokata ili finansijskih savjetnika.
 4. Sigurnost: Agencije za nekretnine su odgovorne za svoje radnje i moraju da poštuju zakon o poslovanju sa nekretninama. To znači da su dužne da rade u vašem najboljem interesu i da vas štite od neispravnih poslova.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

Visina posredničke naknade 

Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu.

 • Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
 • Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
 • Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
 • Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.

Treba li Vam kvalitetna agencija za nekretnine ?

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite li da dobijte novosti? Prijavite se na naš newsletter: